సంజయ్ లీలా భన్సాలీ, ఫరాఖాన్ లు కంగనా రనౌత్ కు ఐటమ్ నెంబర్లు ఆఫర్ చేశారు.